Stap 3. Uw financiële gegevens

Velden met een * moeten worden ingevuld.

E-invoicing

Graag hieronder het emailadres invullen waarop u uw facturen wilt ontvangen.

Noodzakelijke SEPA machtiging

Aanvrager geeft door deze aanvraag en de ondertekening van het machtigingsformulier aan BP Europa - BP België toestemming om zijn/haar bank te instrueren automatisch (factuur)bedragen van zijn/haar betaalrekening af te schrijven conform de overeengekomen betalingstermijn. Hierbij zal worden uitgegaan van een automatisch incasso volgens de SEPA-regels, zoals die sinds 1 februari 2014 gelden voor zakelijke transacties, waarbij gebruik wordt gemaakt van het Europees domiciliëringsmandaat B2C. BP Europa SE - BP België informeert aanvrager voorafgaand over de afschrijving middels automatisch incasso, waarbij aanvrager met deze aanvraag ermee instemt dat in afwijking van de algemene regels een pre-notificatieperiode zal gelden van 2 (twee) dagen, tenzij partijen uitdrukkelijk een andere pre-notificatietermijn zijn overeengekomen.

Voor het online beheer van BP brengen wij u maandelijks €0.75 per tankkaart in rekening. Met de online services doet u snel, eenvoudig en op elk moment van de dag, via het afgeschermde gedeelte van onze internetsite, uw tankkaartbeheer. Handmatige verwerking kost €2,50 per tankkaart per handeling.

Opmerkingen

Ondertekening

Aanvrager verklaart dat de informatie door hem ingevuld op dit aanvraagformulier correct is en verklaart gevolmachtigd te zijn voor het bedrijf te tekenen. BP en B2Mobility zullen op basis van deze informatie ondergetekende al dan niet toelaten tot het BP systeem. Meer informatie over de ondertekening.

Door het bevestigen van dit online aanvraagformulier bevestigt aanvrager de Privacy Statement.