Stap 3. Uw financiële gegevens

Velden met een * moeten worden ingevuld.

E-invoicing

Graag hieronder het emailadres invullen waarop u uw facturen wilt ontvangen.

Noodzakelijke SEPA machtiging

Aanvrager geeft door deze aanvraag en de ondertekening van het machtigingsformulier aan BP Europa - BP België toestemming om zijn/haar bank te instrueren automatisch (factuur)bedragen van zijn/haar betaalrekening af te schrijven conform de overeengekomen betalingstermijn. Hierbij zal worden uitgegaan van een automatisch incasso volgens de SEPA-regels, zoals die sinds 1 februari 2014 gelden voor zakelijke transacties, waarbij gebruik wordt gemaakt van het Europees domiciliëringsmandaat B2C. BP Europa SE - BP België informeert aanvrager voorafgaand over de afschrijving middels automatisch incasso, waarbij aanvrager met deze aanvraag ermee instemt dat in afwijking van de algemene regels een pre-notificatieperiode zal gelden van 2 (twee) dagen, tenzij partijen uitdrukkelijk een andere pre-notificatietermijn zijn overeengekomen.

Voor het online beheer van BP brengen wij u maandelijks €0.75 per tankkaart in rekening. Met de online services doet u snel, eenvoudig en op elk moment van de dag, via het afgeschermde gedeelte van onze internetsite, uw tankkaartbeheer. Handmatige verwerking kost €2,50 per tankkaart per handeling.

Opmerkingen

Ondertekening

Aanvrager verklaart dat de informatie door hem ingevuld op dit aanvraagformulier correct is en verklaart gevolmachtigd te zijn voor het bedrijf te tekenen. BP en B2Mobility zullen op basis van deze informatie ondergetekende al dan niet toelaten tot het gebruik van het BP Tankpassen systeem.

Bij verzending van het digitale aanmeldingsformulier dient u te verklaren kennis te hebben genomen van onze privacy verklaring, de Algemene voorwaarden voor het gebruik van de BP Tankpas en de Algemene Verkoop -en Leveringsvoorwaarden van BP Europe SE - BP Belgium en hiermee akkoord te gaan, u vinkt hiervoor de desbetreffende “checkbox” aan. Het digitale aanmeldingsformulier heeft voor de toepassing van de Algemene voorwaarden te gelden als en wordt gelijkgesteld met het “Aanvraagformulier” als bedoeld in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de BP Tankpas.

Door het bevestigen van dit online aanvraagformulier bevestigt aanvrager de Privacy Statement.